Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Amiodaronun yan etkileri Hipotansiyon, bradikardi, SA ve A-V blok, Tiroid fonksiyon bozuklukarı, Pulmoner alveolit, fibrozis, Fotodermatit, gri mavi cilt değişiklikleri, Korneada mikroopasiteler


Amiodaron; CYP3A4’ü inhibe eden simetidin gibi ilaçlarla kullanılırsa serumdaki seviyeleri yükselir.

Aşağıdaki verilen yan etkilerden hangisi Amiodarona ait değildir?
A) Korneada mikro-opasiteler
B) Gri-mavi cilt değişimi
C) Bradikardi
D) Hipotiroidi

E) Simetidin ile serum düzeylerinde azalma