Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Amsakrin yada Amsacrine


Amsakrin; Amsacrine, m-AMSA yada Acridinyl anisidide iki etki mekanizmasına sahiptir.

1-Tümör hücresinde DNA intercalate sistemi üzerinden çalışır ve özellikle ALL hastalarında DNA polimeraz, RNA polimeraz, Transkript Faktör dengesini etkiler.

2-Topoizomeraz II inhibisyonu yaparak DNA zincirinde kırılma oluşturur.