Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Amyand herni, vermiform apendiksin fıtık kesesi içinde yer aldığı nadir görülen bir kasık fıtığı türüdür. Kasık fıtıklarının %1'inden azında görülürler. De Garengeot fıtığı olarak bilinen apendiks içeren femur fıtığı ile karıştırılmamalıdır.

Losanoff and Basson classification of Amyand hernia. | Download Scientific  Diagram