Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anüsün epidermoid karsinomları skuamöz hücreli karsinomlar, kloajenik karsinom, transizyonel karsinom ve bazoloid karsinomları kapsar.


Anüsün epidermoid karsinomları skuamöz hücreli karsinomlar, kloajenik karsinom, transizyonel karsinom ve bazoloid karsinomları kapsar.

Bu tümörlerin klinik davaranışı ve seyri benzer.

Anüsün epidermoid karsinomu yavaş büyüyen bir tümördür.

Genellikle anal veya perianal kitle şeklinde bulgu verir. Ağrı ve kanama bulunabilir.