Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anemi, periferal nöropati, nefropati, hipertansiyon ve ensefalopati gibi bulgu ve semptomların görüldüğü ağır metal “kurşun” zehirlenmesinde öncelikle tercih edilen antidot; kalsiyum disodyum EDTA veya çocuklarda oral succimer


Kurşun Zehirlenmesi;
Hemoglobin sentezinde azalmaya bağlı anemi, tırnakta çizgilenme, periferal nöropati, nefropati, hipertansiyon ve ensefalopati gibi bulgu ve semptomlar görülür.

Kurşun Zehirlenmesi Tedavisinde; kalsiyum disodyum EDTA veya çocuklarda oral succimer kullanılır.

Dimerkaprol ve penisilamin alternatiftir.