Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anjina tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi NO’ya metabolize olmasının yanı sıra ATP duyarlı potasyum kanallarını da açarak dual etki gösterir; NikorandilRelease Ca from intracellular stores - ppt download