Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Annulus lymphoides pharyngis yani Waldeyer halkası


Anulus lymphoideus pharyngis’i oluşturan yapılardan hangisi epiglottis’in yakınında yer alır?

A) Tonsilla tubaria

B) Tonsilla lingualis

C) Tonsilla pharyngealis

D) Tonsilla palatina

E) Tonsilla adenoidea

Cevap B

Tonsilla lingualis, radix lingus’nın dorsalinde, epiglottis’in yakınında bulunur.

Anulus Lymphoideus Pharyngıs (Waldeyer Halkası)

Bu lenfatik halkayı;

Arka-üstte; tonsilla pharyngea (tonsilla pharyngealis, Luschka tonsili)

On-altta; tonsilla lingualis

Yanlarda; üstte tonsilla tubaria, altta tonsilla palatina yapar.