Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ant-İL-5 antkoru: Mepolzumab, Reslzumab ve Benralzumab, prednzon bağımlı astımlılarda nöbet sıklığını azalttığı gösterilmiştir.