Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anti-İnsan Miyostatin veya GDF8 "growth differentiation factor 8" Terapötik Antikoru; Stamulumab