Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anti-TNF alfa monoklonal antikorlar (infliksimab, etanersept, adalimumab, golimumab ve sertolizumab) genel olarak enfeksiyon riskini artırırlar, bu nedenle kullanım öncesinde tüberküloz taraması yapmak gerekir.


Anti-TNF alfa monoklonal antikorlar (infliksimab, etanersept, adalimumab, golimumab ve sertolizumab) genel olarak enfeksiyon riskini artırırlar, bu nedenle kullanım öncesinde tüberküloz taraması yapmak gerekir.

İndometazin, diklofenak, ibuprofen ve oksaprozin; NSAİ ilaçlardır. Romatoid artrit tedavisinde kullanıl ırlar. DMARDS (hastalığı modifiye edici ilaç) grubundan farklı olarak progresyonunu yavaşlatmazlar, semptomları giderirler. Etkileri geç başlar.

Azatiopürin, pürin sentez inhibitörüdür. Tüberküloz riskini artırmaz