Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anti-retroviral tedavide integraz inhibitörlü kombinasyonlar sık kullanılmaktadır. Raltegravir, elvitegravir, dolutegravir ve biktegravir integraz inhibitörleri olup, bunlardan dolutegravirin nöral tüp defekti riskini artırdığı kabul edilmektedir