Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Antidiyareik ilaçlardan hangisi bağırsakta kistik fibrozis transmembran ileti düzenleyici (CFTR) kanal inhibitörü etkisiyle antiviral ilaca bağlı diyare tedavisinde kullanılır; Kloflemer


Klofelemer:
Bağırsakta kistik fıbrozis transmembran ileti düzenleyici (CFTR) kanal inhibitörüdür. Antiviral ilaca bağlı diyare tedavisinde kullanılır.

Bizmut subsalisilat: Turist diyaresinde kullanılır.

Telotristat etil: Karsinoid sendromda diyare tedavisinde kullanılır. Triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak serotonin sentezini baskılar.

Rifaksimin: lrritabl bağırsak h astal ığ ında (18S) diyare tedavisinde kullanılan antibiyotiktir.

Atosetron ve silansetron:
lrritabl bağırsak hastalığında (18S) diyare tedavisinde kulla n ılan 5-HT3 reseptör antagonistleridir