Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Antijenik yapsını programlanmış yeniden düzenleme ile sık sık değiştirebilen bit kaynaklı dönek ateş etkeni, Borrelia recurrentis’tir. Tanısında serolojik testlerin yararı yoktur.