Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Antioksidan özelliği bulunan aminoasit sisteindir. Sistein zayıf asidik olarak çözeltilerde bulunur