Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Anulus femoralis'in sınırları


Anulus femoralis’in lateralde sınırını hangisi yapar?

a. A. femoralis

b. Lig. inguinale

c. V. femoralis

d. Lig. lacunare

e. Linea alba

Anulus femoralis, potansiyel olarak bulunan canalis femoralis’in iç ağzıdır. Anulusun sınırlarını;

- Medialde; lig. lacunare,

- Önde; lig. inguinale,

- Arkada; m. pectineus ve lig. pectineum

- Lateralde; v. femoralis yapar.

همسة كمية نبي boundaries of femoral ring - designedbysea.com