Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Apandisit tanısı için mutlaka musküler tabakada nötrofil gereklidir.