Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Apelin, insanlarda APLN geni tarafından kodlanan bir peptittir. Apelin, bazı hücre tiplerinin yüzeyinde eksprese edilen G-protein-bağlı APJ reseptörü için iki endojen liganddan biridir.