Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Arabinozil transferaz enzimini inhibe ederek hücre duvar sentezini engelleyen antitüberküloz ilaç; etambutol


Etambukol; Arabinozil transferaz enzimini inhibe ederek hücre duvar sentezini engeller.

Etambutol diğer antituberkuloz ilaçların aksine bakteriyostatiktir.

En önemli yan etkisi retrobulber nörittir.

Kırmızı yeşil diskromatopsiye yol açar.5 yaşın altında kontrendikedir.

Hiperurisemi yapar.

Gebelerde İNAH ile birlikte guvenilirdir. Rifampinle birlikte en az primer direncin geliştiği anti tüberküloz ilaçtır.