Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Arcus Palmaris Profundus; Artera radalis ile arteria ulnaris'ten gelen ramus palmaris profundus’un brleşmesi ile oluşur.


Arteria princeps pollicis || Med-koM

Elin palmar bölgesinde iki tane arteryel kemer bulunur. Kemerlerin önemi, kemerler oluşturan arterlerden birinin tıkanması halnde, kollateral dolaşımın devamlılığını sağlamasıdır.

I-Arcus Palmaris Superficialis: Artera ulnaris ile artera radialis’ten gelen ramus palmaris superficalis’n birleşmesi ile oluşur. Aponeurosis palmaris’in altındadır. Arteryel kemerden arteriae digitales palmares communes’ler çıkar. Arterae digitales palmares communes üç tanedir. Her bir parmak köklerinde arteriae digitales palmares proprae denilen iki uç dala ayrılır. Bu dallar, parmakların komşu yanlarında seyreder ve parmak uçlarında, arterae digitales dorsales’lerle anastomoz yapan dallar verir.

II-Arcus Palmaris Profundus: Artera radalis ile arteria ulnaris'ten gelen ramus palmaris profundus’un brleşmesi ile oluşur. Musculus adductor pollicis’n oblik başının altındadır.

Regio palmaris 3 Diagram | Quizlet

Arteryel kemerden iki grup dal çıkar.

1- Arteriae metacarpales palmares; üç tanedir. Arcus palmaris superficials’n dalları olan arteriae digitales palmares communes'lerle anastomoz yaparlar.

2- Rami perforantes; üç tanedir. 2-4 dorsal interosseoz kasların başları arasındaki açıklıktan geçip, elin dorsal tarafına gelirler ve burada arteriae metacarpales dorsales’lerle anastomoz yaparlar.