Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Arteriyel obstruksiyona sekonder SVO-İnme


Hastanın kas güçsüzlüğünün sol tarafla özellikle üst ekstremiteyi daha çok e tkilemesi lezyonun sağ orta serebral arter bölgesinde oldduğunu gösterir.

H astanın hikayesinde ritm bozukluğu olması (atrial fibrilasyon?), kullandığı ilacı bilmemesi (warfarin?) bizi iskemik SVO tanısına yaklaştırır.

Arteryel tıkanklığa bağlı SVO-İnme kliniği


Amorozis Fugax: Internal karotis arter darlığı

Afazi : Sol orta serebral arter darlığı

İhmal : Sağ orta serebral arter darlığı

İnkontinans: Anterior serebral arter (ACA) darlığı

Moküler korunmalı körlük: Posterior serebral arter (PCA) tıkanıklığı