Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Articulatio radiocarpalis; articulatio ellipsoidea tipi eklemdir.


Articulatio radiocarpalis ne tip eklemdir?

a. Art. sellaris

b. Art. bicondylaris

c. Art. plana

d. Art. ellipsoidea

e. Art. Trochoidea

Articulatio radiocarpalis; articulatio ellipsoidea tipi eklemdir.

Articulatio radiocarpalis’in eklem yüzleri; radius’daki facies articularis carpalis, discus articularis, os scaphoideum, os lunatum ve os triquetrum’dur. Radius’un distal ucu; os scaphoideum ve os lunatum’la, ulna ise bir discus articularis aracılığıyla os triquetrum’la eklem yapar.

Bağları; capsula articularis, ligamentum radiocarpale dorsale, ligamentum radiocarpale palmare, ligamentum, ulnacarpale palmare, ligamentum collaterale carpi ulnare, ligamentum collaterale carpi radiale’dir.

Articulatio radiocarpalis’in hareketleri; articulatio mediocarpalis’in katılımı ile fleksiyon, ekstensiyon, abduksiyon, adduksiyon ve sirkumdiksiyon hareketleridir.

Articulatio radiocarpalis (el bileği eklemi)

EKLEMLER 1 Prof. Dr. Yalçın KIRICI. - ppt video online indir