Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Asit ilaçla zehirlenmede idrar sodyum bikarbonat ile alkali yapılır. Amaç zehirlenme etkeni ilacın tubüler gerialımını azaltmaktır.


NSAI ilaçlar, barbitüratlar, varfarin, fenitoin, penisilinler, sefalosporinler, sulfonamidler ile sulfonamid benzeri ilaçlar (asetozolamid, tiazid ve furosemid) asit yapılı ilaçlara örnek verilebilir.