Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Asit sfingomiyelinazın veya FIASMA'nın fonksiyonel inhibitörleri, enzim asidi sfingomiyelinazı inhibe eden büyük bir farmakolojik bileşikler grubudur.