Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Auralı migrenMigren, daha sık genç kadınlarda izlenen, ataklar halinde görülür bir baş ağrısı çeşididir. En sık aurasız migren izlenir.

Auralı meigren; Ağrı başlamadan kısa süre önce auralar izlenebilir. En sık izlenen görsel semptomlardır (ışık çakmaları). Ağrı genelde unilateral, pulsatil şekildedir. Fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusma görülebilir.

Küme tipi baş ağrısı, erkeklerde daha sık izlenir. Ağrı retroorbital, unilateral ve şiddetlidir. Genelde senede 1-2 ve remisyonlarla gider. Otonomik belirtiler (kırmızı sulu göz, nazal semptomlar, ağrı tarafında kısmi Horner sendromu) görülebilir.

Gerilim tipi baş ağrısı, en sık görülen baş ağrısıdır. Bant tarzında sıkıştırıcı özelliktedir. Aura, bulantı, kusma, fotofobi eşlik etmez. Depresyon ve anksiyete eşlik edebilir.

Temporal arterit, özellikle yaşlı hastalarda izlenen bir vaskülittir. Ağrı genelde temporal bölgede izlenir ve çene hareketleriyle artabilir. Hastalara polimyaljiya romatika eşlik edebilir