Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ayağın aşırı eversiyonunu engelleyen bağ... Ligamentum deltoideum (mediale). Dört parçasıvardır; pars tibiotalaris anterior, pars tibionavicularis, pars tibiocalcanea, pars tibiotalaris posterior)

Medial ankle ligament injury | Physio Check