Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Böbreğin kistik hastalıkları

 

Böbreğin polikistik hastalıkları erişkin ve çocukluk çağı olarak ikiye ayrılır.

1-Çocukluk çağı daha erken kistleri oluşturur ve eşik eden karaciğer fibrozis görülür. Hastalarda erken yaşta böbrek ve karaciğer yetmezliği gelişir.

2-Erişkin polikistik böbrek hastalığında kistler daha ileri yaşta gelişmeye başlar. Eşlik eden karaciğer kistleri ve beyinde Berry anevrizması görülebilir. Bu hastaların en sık ölüm nedeni HT bağlı komplikasyonlardır 

Karaciğer fibrozisin çocukluk çağında en sık nedenlerinden biri OR polikisitik böbrek hastalığıdır.