Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Böbreğin mistik hastalıklarında Potter sekansı