Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Böbrek Biyopsisi Endikasyonları

 

1-2-4 haftadan uzun süren akut böbrek yetmezliği

 

 

 

2-Steroide yanıt vermeyen Minimal Değişiklik Hastalığı 

3-Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumunun gösterilmesi

 

4-Tübülointerstisyel hastalıklar 

5-Sebebi açıklanamayan nefrotik sendrom veya akut böbrek yetmezlikleri