Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

BAL sıvı özelliklerine göre hastalık ayırıcı tanıları içinde T4:T8 oranının azalması ile karekterize pnömokonyoz; Silikozis


1-LENFOSİTİK ALVEOLİT

Sarkoidoz

Berilyoz

Tüberküloz

Ekstrensek allerjik alveolit

Kollajen doku hastalıkları

2-NÖTROFİLİK ALVEOLİT

İdiopatik akciğer fibrozis

ARDS

Asbestozis

Enfeksiyonlar

3-EOZİNOFİLİK ALVEOLİT

Eozinofilik pnömoni

Churg-strauss sendromu

Allerjik bronkopulmoner aspergilloz

İlaçlar

4-T4/T8 ORANI ARTMIŞ

Sarkoidoz

Berilyozis

Asbestozis

Crohn hastalığı

5-T4/T8 ORANI NORMAL

Tüberküloz

Lenfanjiomyomatozis

6-T4/T8 ORANI AZALMIŞ

Ekstrensek allerjik alveolit

HIV

Silikozis

Bronşiolitis obliterans