Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

BK Virüsü: Özellikle Böbrek ve Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda idrar yolu ve hemorajik sistite neden olur.


BK Virüsü: Özellikle Böbrek ve Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda idrar yolu ve hemorajik sistite neden olur.

Virüsün saptanması için idrar sedimentinin HE ve Giemsa ile boyanan hücrelerde çekirdeğin büyümesi ve çekirdek içi bazofilik inklüzyonların görülmesi tanı koydurucudur.

Bu hücrelere kuş gözü ya da Decoy hücreleri denir. Tedavisi: Sidofovir