Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

BODE indeksi vücut kitle indeksi, obstrüksiyon, dispne ve egzersif kapasitesi parametrelerinden oluşur ve KOAH için prognoz ve akciğer transplantasyonu adaylarının belirlenmesinde kullanılır.


Koah akut atak ve yaşam kalitesiBODE, Body Mass lndex, Obstruction, Dyspnea ve Exercise Capacity
kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir.

BODE indeksi O ile 10 puan arasında skorlanır. Puan arttıkça yaşam beklentisi azalır, 4 yıllık yaşam beklentisini gösterir.

Body Mass lndex:
Vücut Kitle indeksi kg/m2 olarak ifade edilir. Düşük olanlarda prognoz kötüdür.

Obstruction: Obstrüksiyonun derecesini gösterir. FEV1deki azalmayla obstrüksiyon arltıkça prognoz kötüleşir.

Dyspnea: Dispne kötüleştikçe prognoz kötüleşir.

Exercise Capacity: Egzersiz kapasitesi 6 dakika yürüme testi ile ölçülür. Azaldıkça prognoz kötüleşir.

Histamin-Metakolin provokasyon testi:
Hava yolu hipersensitivitesini göstennek için kullanılır, BODE indeksi bileşenlerinden birisi değildir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) - ppt indir