Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

BOS üreterek kominikan hidrosefali yapan beyin tümörü; koroid pleksusus papillomu olup lateral ventrikülden çıkar


Choroid Pleksusu Papilloması Genellikle Grade 1 kabul edilirler

Atipik Choroid Pleksusu Papilloması Grade 2

Choroid Pleksus Carcinoması ise Grade 3 dür.

İki tipi mevcuttur;

1-İnfratentoriyal yerleşen Choroid Pleksusu Papilloması ; çokularda görülen 3. Ventrikül ve lateral ventrikülden köken alan anaplastik tip, ki bu tip GFAP, TTR (+) dir.

2-Supratentoriyal yerleşen Choroid Pleksusu Papilloması;  erişkinde 4. Ventrikülden köken alan benign karekterdeki tip S100 (+) dir.

EPOS™