Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bakteriyel menenjitlerde BOS protein düzeyi yüksek değerlerde saptanması tipiktir. Hatta protein artışına sekonder hidrosefali izlenebilir.