Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Baroreseptör refleksin mekanoreseptörleri;biri sinüs karotikustadır ve bu reseptörden Hering siniri (IX. sinir dalı) çıkar. Diğeri arcus aortadadır ve bundan Cyons siniri (X. sinir dalı) çıkar.


Baroreseptör Refleks: 
Baroreseptörler mekanoreseptördür. Gerime duyarlıdırlar (Stretch). İki baroreseptör vardır.

Bunlardan biri sinüs karotikustadır ve bu reseptörden Hering siniri (IX. sinir dalı) çıkar. Diğeri arcus aortadadır ve bundan Cyons siniri (X. sinir dalı) çıkar.

Baroreseptörlerden çıkan uyarılar IX ve X. sinir aracılığıyla beyin sapında bulunan kardiyovasküler merkeze yani Nükleus traktus solitariusa (NTS) gelir. Kan basıncı arttığında baroreseptörler uyarılır.

Short-Term Regulation of Arterial Pressure - Regulation of Arterial  Pressure and Cardiac Output - The Cardiovascular System - Medical  Physiology, 3rd Edition

Bu uyarılma 9 ve 10. kafa çiftleri tarafından kardiyovaskuler merkeze iletilir. Sonu. olarak damarlar üzerindeki sempatik tonus azalır. Böylece periferik damarlarda vazodilatasyon oluşur. Ayrıca vagus aracılığı ile kalp hızı yavaşlatılır. Böylelikle kan basıncı düşürülmüş olur.

Kan basıncı azaldığında ise baroresept.rlerin gerilmesi azaldığı için, baroreseptörden çıkan aksiyon potansiyeli azalır. Bu nedenle kardiopulmoner merkez tansiyonu yükseltmek için perifere giden sempatik tonusu arttırır. Bu durumda kan basıncı yükseltir.

Sonuç itibariyle arter kan basıncı arttığında baroreseptör refleks mekanizmayla kan basıncı düşürülür. Dolayısıyla kalp debisi de düşecektir.