Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bedakuilin: ATP sentaz inhibitörü antitüberkülo ilaçtır. Diarilkinolon grubu ilaçtır. Çoğalan ve çoğalmayan bakterilere etkilidir, bakterisittir. CYP3A+ ile karaciğerde metabolize olur.

SIRTURO® (bedaquiline)| Mechanism of Action| Official WebsiteTuberculosis Drugs and Mechanisms of Action | NIH: National Institute of  Allergy and Infectious Diseases