Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bedaquilin; Mikobakteride ATP Sentaz inhibisyonu yapan 2.cil anti-tbc ilaçtır. Long QT yapabilir. CYP3A4 ile metabolize olur. MDR(çoklu ilaç direnci) olan Tbc tedavisinde verilir.

Bedaquiline and multidrug-resistant tuberculosis: a systematic and critical  analysis of the evidence | European Respiratory Society

Bedaquilin ya da mustahzar ismi ile sırturo fda tarafından 2012 yılında onay almış çoklu ilaç dirençli tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

Etki mekanizması mikobakteri ATP sentezi için önemli bir enzim olan mikobakteriyel ATP sentazı inhibe ederek gösterir

SIRTURO® (bedaquiline)| Mechanism of Action| Official Website