Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bempedoic acid, ailesel heterozigot hiperkolesterolemili bireylerde LDL kolesterolü düşürmek için statin olmayan ACL inhibisyonu yapan ajandır.


Bempedoik asit'in esas görevi karaciğerdeki kolesterol sentezinde görevli ATP sitrat liyaz'ı inhibe ederek ldl kolesterol'ü düşürmektir.

Oral yoldan tek başına veya statinlerle kombine edilebilirler yada ezetimib ile kombine edilir. hatta birlikte preperatları da var.


Bir Sıra diyen bir yazı 'Bempedoik asit Etki mekanizması(lar) Endikasyon(lar) Karaciğerde kolesterolü inhibe ederek LDL-C'yi düşüren adenozin trifosfat-sitrat Iyase(ACL) inhibitörü.  ACL, kolesterol biyosentez yolundaki HMG-CoA redüktazın yukarı akışındaki bir enzimdir. Heterozigot ailesel hiperkolesterolemili veya aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan ve günde bir kez 180 mg PO'nun ek olarak düşürülmesini gerektiren aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan yetişkinler için diyete ve maksimum tolere edilen statin tedavisine ek olarak endikedir. Maksimum tolere edilen statin tedavisi ile kombinasyon halinde ÜSYE, Kas spazmları, Hiperürisemi, Sırt Ağrısı, Karaciğer enzimlerinde yükselme Dr-Rashid'in S İlaç Güncellemeleri Doz Yan Etkileri görseli olabilir.