Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Benign meme lezyonlarından hangisi mikroskobik olarak meme kanseri ile karışır