Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Benralizumab, ticari adı ile “Fasenra”, interleukin-5 receptor (CD125) üzerinden etki eden monoklonal antikor olup özellikle eosinophilic asthma ve eosinophilic oesophagitis tedavisinde kullanılır.

Mechanism of action of mepolizumab, reslizumab, and benralizumab. |  Download Scientific Diagram