Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Besiyerinde üredikten sonra, musikarminle boyanan polisakkarid bir kapsülü bulunan, fenol oksidaz içeren mantar; Cryptococcus neoformans