Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Beta-2 mikroglobulin gibi böbrek transplantlı bireylerde rejeksiyon reaksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan enzim; N-Asetilglikozaminidaz


N-asetilglikozaminidaz,
temel olarak rejeksiyon reaksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılsa da, beta-2 mikroglobulin kadar tübül hasarıyla körele olmayan bir parametredir.