Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bilateral gözyaşı bezi ve tükrük bezi infiltrasyonu gösteren tablolarda (Örneğin;Lösemi,Lenfoma,Sarkoidoz,Sjögr en gibi..) kuru göz-kuru ağız tablosuna Mikulicz sendromu denir.