Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bipolar II bozukluk; Hipomanik epizod ve majör depresif epizod


Bipolar I bozukluk; Manik veya karma epizod

Bipolar II bozukluk; Hipomanik epizod ve majör depresif epizod

Siklotimik bozukluk; 2 yıldan uzun süren manik veya depresif epizod kriterlerine karşılamayan, hipomanik ve minör depresif belirtiler

Hızlı döngülü;
1 senede dörtten fazla epizod olmasıdır