Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bir hücrenin üzerinde CD3 reseptörünün bulunması o hücrenin T lenfosit olduğunu gösterir. Diğer reseptörler T lenfositlerini çeşitlendirir.