Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bir yüz yarımındaki mimik kaslarında periferik tipte yüz felci, kornea refleksi kaybı ve gözünde içe şaşılık ve diplopi olan bir hastada, lezyonun yeri;Tegmentum pontis


Nucleus nervi facialis (nervus facialis'in motor çekirdeği) ve nucleus nervi abducentis (nervus abducens'in motor çekirdeğidir) tegmentum pontis'tedir.

Fasiyal motor çekirdekten çıkan aksonlar, abdusens'in motor çekirdeğinin etrafından bir kavis yaparak geçer. Bu birliktelik bir tümsekçik şeklinde tegmentum pontis'in arka bölümünde görülebilir.

Colliculus facialis denilen bu tümsekçiği tutan bir lezyonda, hem fasiyal sinire ait, hem abdusense ait belirtiler birlikte ortaya çıkar.