Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Blow-out kırıklarında orbitanın en sık hangi duvarı etkilenir; alt duvar


Orbitanın en dayanıksız yeri orbita tabanıdır. Karşıdan gelen künt travma orbitanın çeperlerine yansır en zayıf yerinden fraktür oluşur (blow-out fraktür).

2-3 günlerde enoftalmi belirginleşir. İnfraorbital sinir trasesinde uyuşukluk olabilir.

En fazla etkilenen kas inferior rektus kasıdır. Buna bağlı diplopi ve göz hareketlerinde kısıtlılık oluşabilir.