Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Brodalumab, Iksekizumab ve Sekukinumab, IL-17A antikorlarıdır. Plak psöriyasis tedavisinde parenteral yoldan kullanılırlar