Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bronchus principalis dexter hangi vasküler yapının altından geçer; v.azygos