Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bronchus principalis sinister hangi yapıların önünden geçer; özafagus, ductus toracicus ve aorta thoracica