Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Bronchus principalis sinister hangi yapının altından geçer; arcus aorta